Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับการพิจารณาเชิดชูเกียรติโรงเรียนในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานยาเสพติด QAD ระดับเพชร
 

ตามที่สำนักงานกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดให้มีการพิจารณาเชิดชูเกียรติโรงเรียนในโครงการต้นแบบมาตรฐานยาเสพติด QAD ผลการประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนระดับเพชร โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้เป็นผู้แทนโรงเรียนเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 121 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน