Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์ โสภณ และนักกีฬาโครงการพิเศษบาสเกตบอลที่ไปคว้าอันดับ 2 ในการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุ 16ปีที่ประเทศอินโดนีเซียพร้อมคว้าสิทธิในการไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียต่อไป
 

ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์ โสภณ พินิจพัชรเลิศ และนักกีฬาโครงการพิเศษบาสเกตบอลจำนวน 8 คน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ทั้งนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ไปคว้าอันดับ 2 ในการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุ 16 ปี ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2556 พร้อมคว้าสิทธิในการไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียต่อไป ในเดือนกันยายน

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 31010
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20142 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  โสภณ    พินิจพัชรเลิศ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26257
นาย  สุธาศิน    บุญคง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26256
นาย  ธนดล    วัฒนานุกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26250
นาย  อรรถพงษ์    ลีลาพิพัฒน์กุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26243
นาย  ณัฐพล    กุประดิษฐ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26246
นาย  สุริยา    แจ่มกระจ่าง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26285
นาย  ชนาธิป    จักรวาฬ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26244
นาย  ธิบดี    โคตรนาวัง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26299
นาย  ชัชพงศ์    บุตรหาญ


 
  • thaipbs

  • มาสเตอร์  โสภณ    พินิจพัชรเลิศ ผู้แจ้งข่าว
    จำนวนผู้อ่าน 414 ครั้ง จาก งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน