ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศศิรา ลาภบุญเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การบรรเลงเดี่ยวจะเข้ จากการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย “เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3"


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกับ ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี ส่งนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย “เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3” ณ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม  2556 ผลการแข่งขัน เด็กหญิงศศิรา ลาภบุญเลิศ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การบรรเลงเดี่ยวจะเข้ เพลงลาวดวงดอกไม้ 2 ชั้น ได้รับเกียรติบัตร และเงินสนับสนุนกิจกรรมดนตรีไทย จำนวน 3,000 บาท โดยมีมาสเตอร์ปริญญา ช่างกลึงกูล มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี และมาสเตอร์พรสุวัชร์ ไชยรัตน์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 924 ครั้ง

Keep