สาร"วันเด็กแห่งชาติ"  ประจำปี2551


สารจาก  พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท์  นายกรัฐมนตรี  เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2551  วันที่  12  มกราคม  2551


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานประชาสัมพันธ์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 169 ครั้ง

Keep