สระว่ายน้ำ  เทิดเทพรัตน์'36  งดให้บริการ  รวม 3 วัน


สระว่ายน้ำ  เทิดเทพรัตน์'36  งดให้บริการ 
วันเสาร์ที่  12 มกราคม 2551  เป็นวันเด็กแห่งชาติ
วันพุธที่  16 มกราคม 2551    เป็นวันครูแห่งชาติ
วันศุกร์ที่  18 มกราคม 2551  พนักงานร่วมงานเลี้ยงครอบครัวประจำปี


จำนวนผู้อ่าน 135 ครั้ง

Keep