Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สระว่ายน้ำ  เทิดเทพรัตน์'36  งดให้บริการ  รวม 3 วัน
 สระว่ายน้ำ  เทิดเทพรัตน์'36  งดให้บริการ 
วันเสาร์ที่  12 มกราคม 2551  เป็นวันเด็กแห่งชาติ
วันพุธที่  16 มกราคม 2551    เป็นวันครูแห่งชาติ
วันศุกร์ที่  18 มกราคม 2551  พนักงานร่วมงานเลี้ยงครอบครัวประจำปี
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 120 ครั้ง จาก งานสระว่ายน้ำ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน