Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย งานเชิดชูครูดุริยกวี ๕ แผ่นดิน
 

ศูนย์ดนตรีร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ส่งนักเรียนประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว งานเชิดชูครูดุริยกวี ๕ แผ่นดิน ณ  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

ผลการประกวด

ระดับประถมศึกษา เด็กชายภูมิชนก ระดมกิจ ชั้น ป.๔ B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ประเภท ระนาดเอก

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงฉันท์สินี ภัทรลาภ ชั้น ม.๑/๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทซอด้วง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวธัญลักษณ์ ภัทรลาภ ชั้น ม.๔/๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ประเภทจะเข้

ครูผู้ฝึกซ้อม

มาสเตอร์พรสุวัชร์  ไชยรัตน์, มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี


ไฟล์แนบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา การประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 29 มกราคม 2563
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563
    - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่"
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  ณัฐกานต์    คงแสน ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 169 ครั้ง จาก งานศูนย์ดนตรี
10-03 งานส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแสดงและแข่งขันภายนอก
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน