Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิก (สอวน.)ค่ายที่ 1 รุ่น 14 ปีการศึกษา 2556
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1  รุ่น 14  ปีการศึกษา  2556   ซึ่งจะต้องเข้าค่ายอบรม ระหว่างวันที่ 7  -  25  ตุลาคม  2556 

1.  นายชัยทัศป  ชลชาติบริสุทธิ์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

2.  นายจิรภัทร   อัศวชัยพร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4


ไฟล์แนบ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17619
นาย  ปิยทัศน์    ชลชาติบริสุทธิ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18339
นาย  จิรภัทร    อัศวชัยพรมาสเตอร์  พิสิทธิ์    ฤทธิ์เนติกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557) ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 388 ครั้ง จาก กลุ่มวิทยาศาสตร์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน