ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิก (สอวน.)ค่ายที่ 1 รุ่น 14 ปีการศึกษา 2556


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1  รุ่น 14  ปีการศึกษา  2556   ซึ่งจะต้องเข้าค่ายอบรม ระหว่างวันที่ 7  -  25  ตุลาคม  2556 

1.  นายชัยทัศป  ชลชาติบริสุทธิ์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

2.  นายจิรภัทร   อัศวชัยพร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 404 ครั้ง

Keep