Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "ผู้ร่วมบริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556"
 

                   

ขอแสดงความยินดีกับ

มาสเตอร์เศกศักดิ์  นิติวัฒนานนท์

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "ผู้ร่วมบริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556"

ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ เซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
มิส  ศิรินทิพย์    อรุณวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 296 ครั้ง จาก งานบุคคล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน