ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "ผู้ร่วมบริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556"


                   

ขอแสดงความยินดีกับ

มาสเตอร์เศกศักดิ์  นิติวัฒนานนท์

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "ผู้ร่วมบริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556"

ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ เซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 308 ครั้ง

Keep