อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3 ดูงาน ACT


คุณพ่อพจนารถ นิรมลทินวงศ์ หัวหน้าการศึกษาเขต 3 และที่ปรึกษาคณะกรรมการ จะนำครูผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศในโรงเรียน เขต 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 15 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสารสนเทศของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2551 เวลา 09.00 - 12.00 น.

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 241 ครั้ง

Keep