อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3 ดูงาน ACT


คุณพ่อพจนารถ นิรมลทินวงศ์ หัวหน้าการศึกษาเขต 3 และที่ปรึกษาคณะกรรมการ จะนำครูผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศในโรงเรียน เขต 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 15 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสารสนเทศของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2551 เวลา 09.00 - 12.00 น.

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 7
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 343 ครั้ง

Keep