ขอแสดงความยินดีกับนายวิฑูรย์ เนียมนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556


ขอแสดงความยินดีกับนายวิฑูรย์ เนียมนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 โดยในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. จะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลเด็ก และเยาวชนดีเด่น จากสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 426 ครั้ง

Keep