Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนายวิฑูรย์ เนียมนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
 

ขอแสดงความยินดีกับนายวิฑูรย์ เนียมนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 โดยในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. จะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลเด็ก และเยาวชนดีเด่น จากสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20996
นาย  วิฑูรย์    เนียมนาคมิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 410 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน