ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2557


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

1. นาย วรพล อัมพรวัฒนกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( โครงการเรียนดี)

2. นางสาว อัญชลี อลงกรณ์โชติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการเรียนดี)


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานแนะแนว
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 431 ครั้ง

Keep