ขอชมเชยนางสง่า พรมจีน ที่เก็บ Notebook ได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ


ขอชมเชย นางสง่า พรมจีน

ที่เก็บ Notebook ได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ

  

 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556  นางสง่า  พรมจีน พนักงานทำความสะอาดบริเวณอาคารรัตนบรรณาคาร

ได้เก็บ Notebook ได้บริเวณหน้าตึกรัตนบรรณาคาร เวลาประมาณ 17.00 น. (ชั้นล่าง) ในเวลาต่อมา

มิสนฤมล  ไทยถาวร ครูประจำชั้น ป.1/8 ได้ติดต่อเพื่อรับ Notebookคืน  ซึ่งการกระทำดังกล่าวของ

นางสง่า พรมจีน  ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าชมเชยจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 202 ครั้ง

Keep