ขอชมเชย นางศิริพันธ์ อ่อนคำ ที่เก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ


ขอชมเชย นางศิริพันธ์  อ่อนคำ

ที่เก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 นางศิริพันธ์ อ่อนคำ  พนักงานหน่วยงานโภชนาการ ได้เก็บโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung

สีขาว ได้จากบริเวณโรงอาหาร อาคาร Golden Jubilee และนำส่งฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อตามหาเจ้าของ ในเวลาต่อมา

เด็กหญิงกุลธิดา  อยู่กิจติชัย ป.4B (22680) ได้ติดต่อเพื่อขอรับคืน ซึ่งการกระทำดังกล่าวของนางศิริพันธ์ อ่อนคำ ถือว่า

เป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าชมเชยจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

         

 

 

 

 

 

 

 


จำนวนผู้อ่าน 133 ครั้ง

Keep