ขอชมเชย มาสเตอร์อภิชาติ สมัครธัญญกิจ ที่เก็บเงินสดและบัตรประชาชนได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ


ขอชมเชย มาสเตอร์อภิชาติ สมัครธัญญกิจ

ที่เก็บเงินสดและบัตรประชนได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 มาสเตอร์อภิชาติ  สมัครธัญญกิจ  ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เก็บเงินสดจำนวน

หนึ่งพร้อมบัตรประชาชน ได้บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ และนำส่งฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อตามหา

เจ้าของ ในเวลาต่อมานายอรรถวิท บุญญาภิรมย์ ม.4/6 (18796) จึงติดต่อเพื่อรับคืน  ซึ่งการกระทำดัง

กล่าวของมาสเตอร์อภิชาติ สมัครธัญญกิจ ถือว่า เป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าชมเชยจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

         

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 191 ครั้ง

Keep