Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอชมเชย มาสเตอร์อภิชาติ สมัครธัญญกิจ ที่เก็บเงินสดและบัตรประชาชนได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ
 

ขอชมเชย มาสเตอร์อภิชาติ สมัครธัญญกิจ

ที่เก็บเงินสดและบัตรประชนได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 มาสเตอร์อภิชาติ  สมัครธัญญกิจ  ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เก็บเงินสดจำนวน

หนึ่งพร้อมบัตรประชาชน ได้บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ และนำส่งฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อตามหา

เจ้าของ ในเวลาต่อมานายอรรถวิท บุญญาภิรมย์ ม.4/6 (18796) จึงติดต่อเพื่อรับคืน  ซึ่งการกระทำดัง

กล่าวของมาสเตอร์อภิชาติ สมัครธัญญกิจ ถือว่า เป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าชมเชยจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

         

 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10489 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อภิชาติ    สมัครธัญญกิจ
มิส  ศิรินทิพย์    อรุณวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560) ผู้แจ้งข่าว
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 177 ครั้ง จาก งานบุคคล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน