ขอชมเชย มิสอริสราภรณ์ พงษ์ทองเจริญ ที่เก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ


ขอชมเชย มิสอริสราภรณ์ พงษ์ทองเจริญ

ที่เก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ

ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 มิสอริสราภรณ์  พงษ์ทองเจริญ  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้เก็บโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Nokia x2 ได้ และนำส่งฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อตามหาเจ้าของ   ในเวลาต่อมา

เด็กชายผาเมฆ  ไชยเกื้อกูล  ป.5/4 (21761) ได้ติดต่อขอรับคืนที่ห้องกิจการนักเรียน ซึ่งการกระทำดังกล่าว

ของมิสอริสราภรณ์  พงษ์ทองเจริญ  ถือว่า เป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าชมเชยจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                

 

                        

  

 


จำนวนผู้อ่าน 280 ครั้ง

Keep