Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอชมเชย มาสเตอร์สมชาย โสรัจจาภินันท์ ที่เก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ
 

ขอชมเชย มาสเตอร์สมชาย โสรัจจาภินันท์

ที่เก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ

 

  

 

ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 มาสเตอร์สมชาย  โสรัจจาภินันท์  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา  และครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ได้เก็บโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Oppo สีดำ  ได้บริเวณหน้าห้องฝึกซ้อมวงโยธวาทิต และนำส่งฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อตามหา

เจ้าของ ต่อมาเด็กชายธีรุตน์  สุจีรพงศ์สิน  ม.1/5 (26290) ได้ติดต่อรับคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการกระทำดังกล่าวของ

มาสเตอร์สมชาย  โสรัจจาภินันท์  ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าชมเชยจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 


มิส  ศิรินทิพย์    อรุณวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560) ผู้แจ้งข่าว
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 242 ครั้ง จาก งานบุคคล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน