Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรชดา เครือคช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/A ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมิสทีน ไทยแลนด์ 2013
 

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรชดา เครือคช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/A ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมิสทีน ไทยแลนด์ 2013 นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน และ Miss Sweet Eyes จากการประกวดดังกล่าว• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23256
นางสาว  พรชดา    เครือคชมิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1032 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน