ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสื่อการสอนบน Tablet


ขอแสดงความยินดีกับ

มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ และครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ระดับ ม.4 

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   การประกวดสื่อการสอนบน Tablet

                 

จากการประกวดผลงานสื่อการเรียนการสอนบน Tablet  ของครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน  

ระดับสามัญศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 2,175  ผลงาน

 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 309 ครั้ง

Keep