ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม ACT Media ที่ได้รับรางวัลชุมชนไทยยั่งยืน และรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมจากรายการกบจูเนียร์ปี ๕


 

นักเรียนชมรม ACT Media ได้ส่งผลงานสารคดีเข้าร่วมการประกวดในรายการกบจูเนียร์ ปี ๕ ผลการประกวดสารคดีเรื่อง “สปาเกลือ” ได้รับรางวัลชุมชนไทยยั่งยืน พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท และนางสาวอรภิชา เชี่ยวไพศาลกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/A ได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากสารคดีเรื่อง “ธนาคารไข่กุ้ง” โดยมี มีสโสมพร วงษ์พรหม และมาสเตอร์กิตติคุณ แลกระสินธุ์ ร่วมฝึกซ้อมการแสดงในวันประกาศผลรางวัล


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 504 ครั้ง

Keep