กำหนดการประกาศผลนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ในปีการศึกษา 2551


    ประกาศผลนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อม.4 ในปีการศึกษา 2551 ในวันที่ 18 มกราคม 2551 ที่ป้ายนิเทศหน้าห้องวัดผลและหน้าอาคาร
อิลเดอฟองโซโดยหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่งานวัดผล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2807-9555-63 ต่อ 116

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 317 ครั้ง

Keep