Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    เชิญผู้ปกครอง ป.6 และ ม.3  ประชุมรับทราบแผนการเรียนในวันที่ 19 ม.ค. 2551
     วันที่ 19 มกราคม 2550 ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต
                เวลา 8.30 น.      เชิญผู้ปกครอง ป.6 ประชุมรับทราบแผนการเรียน  ปีการศึกษา 2551
                เวลา 10.30 น.    เชิญผู้ปกครอง ม. 3 ประชุมรับทราบแผนการเรียน  ปีการศึกษา 2551
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 149 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน