ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ชยุตม์ อาจอำนวยวิภาส และ ด.ช.พิชญะ เรืองเวชวรชัย ที่สามารถสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2)


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ชยุตม์ อาจอำนวยวิภาส และ ด.ช.พิชญะ  เรืองเวชวรชัย ที่สามารถสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557  โดยนักเรียนต้องรายงานตัวในวันที่ 14 มีนาคม 2557 เพื่อสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 487 ครั้ง

Keep