Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
       โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 28, 30 มกราคม 2551 และ 1 กุมภาพันธ์ 2551 โดยสามารถดาวน์โหลดตารางโดยการคลิกที่หัวข้อ รายละเอียด
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 131 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน