ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550


      โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 28, 30 มกราคม 2551 และ 1 กุมภาพันธ์ 2551 โดยสามารถดาวน์โหลดตารางโดยการคลิกที่หัวข้อ รายละเอียด

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 302 ครั้ง

Keep