Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเทนนิสโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีคว้า7เหรียญทอง และถ้วยคะแนนรวม กีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 

นักเทนนิสอัสสัมชัญธนบุรีคว้า 7 เหรียญทอง และถ้วยรวมทั้งประเภทชายและหญิง

กีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

1.ด.ญ.สลักทิพย์ อุ่นเมือง ป.3/6 เหรียญทอง ประเภทหญิงเดี่ยว และหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน11ปี

2.ด.ช.ขุนก้อง อุ่นเมือง ม.2/8 เหรียญทอง ประเภทชายเดี่ยว และชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน13ปี

3.ด.ช.นภัส ปัญญาวิภาสวงศ์ ม.1/8 เหรียญทองประเภทชายคู่ และทองแดงชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน13ปี

4.ด.ญ.ภัทรภร บุรารัตนวงศ์ ป.5A เหรียญทองประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน11ปี

5.ด.ช.ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล ป.4/8 เหรียญทองประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน11ปี

 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10569 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการพิเศษ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  คงณัฐ    วิริยไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558)

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25383
นางสาว  ภัทรภร    บุรารัตนวงศ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26733
นาย  นภัส    ปัญญาวิภาสวงศ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26734
นาย  ศิวณัฏฐ์    อุ้ยตยะกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 27141
เด็กหญิง  สลักทิพย์    อุ่นเมือง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 27140
นาย  ขุนก้อง    อ่นเมือง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26786
นาย  นภณัฐ    วิริยไพโรจน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22002
นาย  สิปปกร    อรุณมหารัตน์มาสเตอร์  คงณัฐ    วิริยไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558) ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 417 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน