จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558

(ตามรายละเอียดแนบ)จำนวนผู้อ่าน 8322 ครั้ง

Keep