Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การแต่งกายไว้ทุกข์
 ขอให้คณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านสวมชุดดำหรือขาวดำ เพื่อไว้อาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จนถึงวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
มิส  อติภา    เจ็งประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 183 ครั้ง จาก งานบุคคล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน