การแต่งกายไว้ทุกข์


ขอให้คณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านสวมชุดดำหรือขาวดำ เพื่อไว้อาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จนถึงวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551


จำนวนผู้อ่าน 198 ครั้ง

Keep