ขอแสดงความยินดีกับ มาสเตอร์เวชไชยยันต์ จตุรัส หัวหน้าแผนกกิจการนักเรียนฝ่าย English Program และ มิสธัญญพัทธ์ วิชชุเกรียงไกร


ขอแสดงความยินดีกับ มาสเตอร์เวชไชยยันต์ จตุรัส หัวหน้าแผนกกิจการนักเรียนฝ่าย English Program และ มิสธัญญพัทธ์ วิชชุเกรียงไกร 

สืบเนื่องจาก ปีการศึกษา 2556 มาสเตอร์เวชไชย์ยันต์ จตุรัส และ มิสธัญญพัทธ์ วิชชุเกรียงไกร ได้รับทุนการศึกษาจากทางสถานฑูตสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ University of Oregon ในด้าน E-Teacher หลักสูตร Assessment : Summative and Formative Practices in Learning and Teaching และได้รับผลการเรียนสูงสุดคือ 99% และ 100%

ในปีการศึกษา 2557 ทาง University of Oregon จึงได้ขอเรียนเชิญให้มาสเตอร์เวชไชยยันต์ จตุรัส และ มิสธัญญพัทธ์ วิชชุเกรียงไกร ไปเป็นวิทยากรแบ่งปันแนวทางการพัฒนาตนเอง และหลักการเรียนให้ประสบผลสำเร็จ แก่นักเรียนนานาชาติที่กำลังศึกษาอยู่ ในฐานะศิษย์เก่าของ University of Oregon และ UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE นับเป็นสองคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้ และ University of Oregon จะรับรองด้านที่พักและอาหารแก่วิทยากร ตลอดเวลาที่อยู่สหรัฐอเมริกา ดังที่ทางสถานฑูตสหรัฐอเมริกาได้ประกาศแจ้งไว้บนเว็บไชต์


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 945 ครั้ง

Keep