รักและอาลัย ภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน


ด้วยภราดา ราฟาแอล ภักดี  ทุมมกานน  ซึ่งเป็นภราดาอาวุโสของโรงเรียน ได้จากไปสู่อ้อมพระหัตถ์ ของพระเป็นเจ้าแล้ว    เมื่อเวลา  00.22 น. ของวันที่  23 กันยายน 2557
ภราดาราฟาแอล เป็นผู้ที่ร่วมบุกเบิก พัฒนา  และมีคุณานุกูล    ต่อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมาโดยตลอด  ตั้งแต่ในช่วงแรกตั้ง จนถึงปัจจุบัน
               เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของภราดาราฟาแอล  ภักดี  ทุมมกานน จึงขอเรียนเชิญคณะครู เจ้าหน้าที่ แต่งกายไว้ทุกข์  ตั้งแต่วันที่ 23  25 กันยายน  2557  และร่วมพิธีมิสซา สวดภาวนาอุทิศ  ในวันที่ 23-25 กันยายน  2557  เวลา  19.00 น.  ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  สำหรับกำหนดการต่างๆ ติดตามได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมจำนวนผู้อ่าน 1593 ครั้ง

Keep