โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2557


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2557  

ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางแค 

จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 341 ครั้ง

Keep