ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม ACT MEDIA ที่ได้รับรางวัลกราฟิกยอดเยี่ยม, รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม และทุน BU Talent มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากการประกวดสารคดีโครงการกบจูเนียร์ปี 6 รายการกบนอกกะลา


นักเรียนชมรม ACT MEDIA ได้ผลิตผลงานสารคดีสั้นเข้าร่วมในการแข่งขันโครงการกบจูเนียร์ปี 6 โดยได้ผ่านเข้ารอบเป็น 2 ใน 24 ทีมจากผลงานเรื่อง ฟาร์มสุข ไอศกรีม และผลงานเรื่อง Oasis กลางกรุง ณ คุ้งบางกะเจ้า

ซึ่งในงานประกาศรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่าน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มาทั้งสองทีมได้รับรางวัลได้รับรางวัลดังนี้

- ทีมฟาร์มสุข ไอศกรีม ได้รับรางวัลกราฟิกยอดเยี่ยม พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท,  นางสาวพิชญา  วัชโรดมประเสริฐ ได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท

และนายพิรกร  นุดลได้รับทุน BU Talent มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เรียนฟรีในระดับปริญญาตรีในทุกคณะ) 

- ทีม Oasis กลางกรุง ณ คุ้งบางกะเจ้า ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท

โดยมีมาสเตอร์วันชััย จิรคุปการ มาสเตอร์รณชัย  เมฆบริสุทธิ์ มาสเตอร์กิตติคุณ  เลกระสินธิ์และมิสโสมพร  วงษ์พรหม  เป็นผู้ควบคุม


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 274 ครั้ง

Keep