ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยคุณครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ระหว่างวันที่ 4-14 พฤศจิกายน 2557 ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีสามารถทำคะแนนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 9 รายการ ได้แก่ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 1 รายการ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 4 รายการ และรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 4 รายการ (ตามรายละเอียดเพิ่มเติม) ทั้งนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานครั้งนี้

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 705 ครั้ง

Keep