แจ้งข้อมูลพนักงานเข้าใหม่และพนักงานลาออก


พนักงานใหม่
1.  นางวันเพ็ญ ปิ่นโมลา ตำแหน่ง  ประจำหอพักนักกีฬาช้างเผือก
2.  นายพัลลภ  บุณยะวุฒกุล  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ
3.  นางสาวอุบล  ปิ่นตาแก้ว    ตำแหน่ง  ขายของครัวลีลาวดี
พนักงานลาออก
1.  นายศิริลักษณ์  นาทรวง      ตำแหน่ง  ครัวครู
2.  นางฉะอ้อน    กลิ่นสนิท      ตำแหน่ง  ขายของครัวต้นสน

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบุคคล
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 363 ครั้ง

Keep