Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งข้อมูลพนักงานเข้าใหม่และพนักงานลาออก
 พนักงานใหม่
1.  นางวันเพ็ญ ปิ่นโมลา ตำแหน่ง  ประจำหอพักนักกีฬาช้างเผือก
2.  นายพัลลภ  บุณยะวุฒกุล  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ
3.  นางสาวอุบล  ปิ่นตาแก้ว    ตำแหน่ง  ขายของครัวลีลาวดี
พนักงานลาออก
1.  นายศิริลักษณ์  นาทรวง      ตำแหน่ง  ครัวครู
2.  นางฉะอ้อน    กลิ่นสนิท      ตำแหน่ง  ขายของครัวต้นสน
มิส  ระพีพร    ไชยกายุต ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 141 ครั้ง จาก งานบุคคล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน