ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับรางวัลในโครงการทดสอบความทางวิชาการ PRE - ม.ต้น และ PRE- ADMISSIONS ประจำปีการศึกษา 2557


    

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับรางวัลโครงการ PRE - ม.ต้น & PRE-ADMISSIONS

ประจำปีการศึกษา 2557

1. เด็กชายจิรวัฒน์ ฉัตรไชยเฉลิมพร เลขประจำตัว 26186 ม.2/8 ได้รับ

  ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE- ม.ต้น สายเตรียมอุดม - มหิดล ประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค

2. เด็กชายพงศ์ภรณ์ วินทกร เลขประจำตัว 19877 ม.3B ได้รับ

   ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE- ม.ต้น สายวัดความรู้ชั้น ม.3 ประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค

3. นายรังสิพล อนุพงศ์รัตน์ เลขประจำตัว 22216 ม.6/4 ได้รับ

   ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ADMISSIONS สายวิทย์ ประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค

4. นางสาวกฤตยา ตันติวัฒนวรกุล เลขประจำตัว 23310 ม.5B ได้รับ

   ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ADMISSIONS สายศิลป์ ประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานแนะแนว
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 786 ครั้ง

Keep