ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนระดับชั้นป.6 ฝ่าย English Program ที่สอบ O-net ภาษาอังกฤษได้ 100 คะแนนเต็ม


เด็กนักเรียนระดับชั้นป.6 ฝ่าย English Program ที่สอบ O-net ภาษาอังกฤษได้ 100 คะแนนเต็ม

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ด.ช. ภูทัศน์ พลพานิช นักเรียนชั้น ป.6/A

2. ด.ญ. ปราณดา จิรภูมิเดช นักเรียนชั้น ป.6/A

3. ด.ช. ปวริศ พงษ์ชัยไกรกิติ นักเรียนชั้น ป.6/A

4. ด.ญ. ปวีณา จงรุ่งสกุลโรจน์ นักเรียนชั้น ป.6/A

5. ด.ญ. พราววาว เสนาพิทักษ์ นักเรียนชั้น ป.6/B

6. ด.ญ. รัญชิตา สิริวัฒนวงศ์ชัย นักเรียนชั้น ป.6/B

7. ด.ญ. อารยา ดีสุวรรณ นักเรียนชั้น ป.6/C
 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไป


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 452 ครั้ง

Keep