VDO รายการตื่นมาคุย ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์ ชั้นป.5/B ได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ


ขอเชิญชม VDO ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์ ชั้นป.5/B (น้องแชมป์) อายุ 10 ปี นักเรียนหลักสูตร English Program ที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการตื่นมาคุย ช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2558 โดยนักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และบอกเคล็ดลับในการเรียนรู้ ฝึกฝนจากการเรียนในห้องเรียน ประกอบกับความชอบในการชมภาพยนตร์ระบบเสียง Soundtrack ที่ทำให้ตนเองสามารถพัฒนาการพูดได้ดีถึงระดับนี้
จำนวนผู้อ่าน 1020 ครั้ง

Keep