VDO นำเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557


ขอเชิญชม VDO ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557 ซึ่งนำเสนอในงานคืนสู่เหย้า แดงขาวสานสัมพันธ์ อัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนผู้อ่าน 2836 ครั้ง

Keep