VDO แนะนำ ACT Fitness Center


ขอเชิญชม VDO เเนะนำ ACT Fitness Center โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่เปิดบริการให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่เป็นสมาชิก  ตั้งเเต่เวลา 08.00 - 19.00 น.
จำนวนผู้อ่าน 1655 ครั้ง

Keep