VDO เพลงตราสถาบัน


ขอเชิญชม VDO เพลงตราสถาบัน ซึ่งอธิบายความหมายของตรามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยทางโรงเรียนเปิดเพลงนี้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงก่อนเคารพธงชาติ
จำนวนผู้อ่าน 3683 ครั้ง

Keep