ประชาสัมพันธ์การรักษาสิทธิเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนเก่าที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ป.6 และ ม.3)
(12/พฤศจิกายน/2564 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริมปลายภาค1/2564 และตกค้าง
(08/พฤศจิกายน/2564 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
รับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์)
(28/ตุลาคม/2564 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประชาสัมพันธ์ QR Cocde Line แผนการเงิน เพื่อใช้ในการติดต่อ สื่อสาร, รับ - ส่ง ข้อมูล , ข่าวสารต่างๆ และบัญชี ของโรงเรียน ที่ใช้ในการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โอนผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารบนมือถือ)
(26/พฤศจิกายน/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6
(26/พฤศจิกายน/2564 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
(26/พฤศจิกายน/2564 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
แจ้งวันหยุดเทศกาลปีใหม่
(24/พฤศจิกายน/2564 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอเชิญนักเรียนร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาขอรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น และรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2564
(24/พฤศจิกายน/2564 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)