ประกาศการสวมหน้ากากอนามัยในบริเวณโรงเรียน
(24/มิถุนายน/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
(25/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
(05/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2565
(04/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานบุคคล)      
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(04/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
กำหนดการพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564
(02/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประชาสัมพันธ์ การทดลองเปิดประตูทางออกสำหรับนักเรียน (ประตูเล็ก) ในช่วงเวลาเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา 16.00 - 17.00 น.
(01/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ACT Calendar " August 2022" ปฏิทินโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เดือนสิงหาคม 2565
(01/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)