ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2564
(25/ธันวาคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
เปิดรับลงทะเบียนรักษาสิทธินักเรียนเก่าระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
(19/ธันวาคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครออนไลน์ นักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
(30/พฤศจิกายน/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา การประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
(22/มกราคม/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี
(22/มกราคม/2564 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 13/2563 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
(21/มกราคม/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกของแผนการเรียน English Program ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2564
(20/มกราคม/2564 ::
จาก งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching))      
ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 220 (ออนไลน์)
(13/มกราคม/2564 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)