แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม ปีการศึกษา 2565 และตกค้าง
(07/พฤศจิกายน/2565 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
วิธีการแจ้งค่าธรรมเนียมและการชำระเงินค่าธรรมเนียม ผ่านระบบ SWIS App for Student
(03/พฤศจิกายน/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
(17/ตุลาคม/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประกาศการสวมหน้ากากอนามัยในบริเวณโรงเรียน
(24/มิถุนายน/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
แจ้งวันหยุดเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันรัฐธรรมนูญ
(02/ธันวาคม/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565
(01/ธันวาคม/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
Music : ขอเชิญร่วมการประกวด ACT Music Awards 2022 ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ภายใน)
(30/พฤศจิกายน/2565 ::
จาก งานศูนย์ดนตรี)      
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกรีฑาเซนต์นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 56 ปีการศึกษา 2565 
(30/พฤศจิกายน/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)