แจ้งการซ่อมเสริมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
(01/มีนาคม/2566 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
การสั่งจองหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2566
(01/มีนาคม/2566 ::
จาก งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์)      
เปิดรับสมัคร ACT SUMMER COURSE 2023
(16/กุมภาพันธ์/2566 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
กำหนดการของนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 แทรกชั้น และนักเรียนเก่าที่รักษาสิทธิเรียนต่อ ม.1 ม.4 ในปีการศึกษา 2566
(09/กุมภาพันธ์/2566 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประกาศการสวมหน้ากากอนามัยในบริเวณโรงเรียน
(24/มิถุนายน/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
(15/มีนาคม/2566 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารางวัล ACT 60th Diamond Jubilee Award
(15/มีนาคม/2566 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มาสเตอร์ชูศักดิ์ สิงห์สุวรรณ
(13/มีนาคม/2566 ::
จาก งานบุคคล)