ข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
(20/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประชาสัมพันธ์จุลสารรายเดือนฉบับที่ 225 (ออนไลน์)
(19/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 วิชาวิทยาศาสตร์
(19/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของประเทศ โครงการสอบวัดความรู้เคมีระดับชาติ Internation Chemistry Quiz 2021: ICQ By The Royal Australian Chemical Institute
(19/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 และมาตรการรองรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
(12/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
(03/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
การรับหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565 (รอบค้างรับ)
(02/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
งานบุคคล : ขอแสดงความยินดีกับมิสสุมิตรา เวียงสงค์
(24/เมษายน/2565 ::
จาก งานบุคคล)