สระว่ายน้ำ ปิดให้บริการแก่สมาชิกภายนอก ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์
(28/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานสระว่ายน้ำ)      
วันปิดทำการสระว่ายน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
(05/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานสระว่ายน้ำ)      
กำหนดการพิธีเปิดคริสต์มาสแฟร์ 2019
(19/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานกิจกรรมนักเรียน)      
ACT Fitness Center แจ้งปิดให้บริการ วันที่ 12 - 20 ตุลาคม 2562
(10/ตุลาคม/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)      
สระว่ายน้ำปิดให้บริการ ในเดือนตุลาคม 2562
(08/ตุลาคม/2562 ::
จาก งานสระว่ายน้ำ)      
กำหนดการกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล "ACT Bowling 2019"
(09/กันยายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)      
กำหนดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2562
(23/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานกิจกรรมนักเรียน)      
กำหนดการวจนพิธีกรรม เทิดเกียรติแม่พระผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
(14/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)