แจ้งวันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562
(09/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
กำหนดการพิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ และพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส
(07/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
(06/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
(04/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
(03/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
(02/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
(29/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
(28/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)