ประชาสัมพันธ์เสืื้อสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด ลดราคา จำหน่ายวันคริสตมาส 2019
(17/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)      
งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(28/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานอนามัยโรงเรียน)