ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 17/2562 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
(18/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 16/2562 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
(04/กุมภาพันธ์/2563 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสรัตนา แพรทรายสงค์
(23/มกราคม/2563 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 14/2562 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
(09/มกราคม/2563 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 13/2562 วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
(05/ธันวาคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 12/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
(19/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 11/2562 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
(07/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 10/2562 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
(22/ตุลาคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)