ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 12/2565 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
(18/มกราคม/2566 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 11/2565 วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566
(03/มกราคม/2566 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 10/2565 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565
(07/ธันวาคม/2565 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : เชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7 / 2565 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565
(25/ตุลาคม/2565 ::
จาก งานบุคคล)      
เชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 5 / 2565 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
(21/กรกฎาคม/2565 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : เชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3 / 2565 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
(17/มิถุนายน/2565 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1 / 2565 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
(21/พฤษภาคม/2565 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)