การลงทะเบียนขอรับเงินคืน SUMMER COURSE 2021
(28/เมษายน/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
กำหนดวันในการรับเอกสารระเบียนใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)
(23/เมษายน/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
การประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564
(08/เมษายน/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
รายชื่อนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 นักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564
(30/มีนาคม/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา การประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
(22/มกราคม/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
อัพเดทปฏิทินโรงเรียนเดือน ธ.ค.63 - พ.ค.64  (วันที่ 17 ธ.ค.2563)
(17/ธันวาคม/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
อัพเดทปฏิทินโรงเรียน 3 ธ.ค.2563
(02/ธันวาคม/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ประชาสัมพันธ์ Line Official แผนกการเงิน
(19/พฤศจิกายน/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)