ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 17/2564 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
(01/เมษายน/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำเดือนเมษายน 2564
(31/มีนาคม/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 16/2563 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
(02/มีนาคม/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 15/2563 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
(16/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
(03/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 14/2563 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
(02/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 13/2563 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
(21/มกราคม/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 12/2563 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
(06/มกราคม/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)