ACT Summer ONLINE 2022
(21/มีนาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
Summer Course 2022
(09/มีนาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
EP : เรียนปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
(05/มีนาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
English Summer Camp 2022 และ ACT-BELL Summer School
(04/มีนาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
EP Summer Course 2022
(23/กุมภาพันธ์/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
วันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการผู้สอนหลักสูตร STEM ระดับชั้นประถมศึกษา จัดเตรียมอุุปกรณ์ที่ใช้ Stem Activities on line ให้กับนักเรียนในหลักสูตร STEM ชั้น ป.1 - ป.4
(28/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)