แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริมปลายภาค1/2564 และตกค้าง
(08/พฤศจิกายน/2564 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
แจ้งกำหนดการขยายเวลาและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 5
(30/มีนาคม/2565 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -5 ปีการศึกษา 2564
(19/มีนาคม/2565 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
แจ้งกำหนดการขยายเวลาการซ่อมเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปลายภาคเรียนที่ 2/2564 และตกค้าง
(19/มีนาคม/2565 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ประกาศผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2564
(17/มีนาคม/2565 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
แจ้งการซ่อมเสริมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
(28/กุมภาพันธ์/2565 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ประกาศผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2/2564
(18/มกราคม/2565 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
แจ้งกำหนดการขยายเวลาและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริมปลายภาค1/2564 และตกค้าง
(14/มกราคม/2565 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)