เปิดรับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการภายนอก ปีการศึกษา 2565
(22/กุมภาพันธ์/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)      
ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery ( Big A.)
(21/กันยายน/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)      
ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery ( Big A.)
(02/กันยายน/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)      
ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery ( Big A.)
(18/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)      
เปิดรับร้านค้าผู้ประกอบการภายนอก ปีการศึกษา 2564 จำหน่ายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวไก่ จำนวน 1 ร้าน
(24/พฤษภาคม/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)