ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ( Drive Thru)
(24/สิงหาคม/2564 ::
จาก งานอนามัยโรงเรียน)      
ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก
(11/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานอนามัยโรงเรียน)